Thiết bị Honeywell AIDC

Hãng Honeywell (Mỹ) là nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới về thiết bị mã vạch, bao gồm:

  • Máy quét mã vạch các loại
  • Máy in mã vạch các loại
  • Máy tính cầm tay có đầu đọc mã vạch
  • Nhãn mã vạch, ribbon và phụ kiện các loại