7.Dòng máy quét gắn quầy in-counter:

 

Hãng Zebra có các dòng máy quét dùng để lắp vào các quầy bán lẻ trong siêu thị hay cửa hàng như sau:

  • MP7000: Dòng máy quét lắp trong quầy tính tiền siêu thị, gồm 2 đầu đọc 1D/2D và Digimarc. Có tích hợp cân trọng lượng lên đến 136kg.
  • LS7808: Dòng máy quét 1D lắp nằm ngang trong quầy tính tiền. 

Ghi chú: Bấm vào model để tải tài liệu kỹ thuật của thiết bị.