Hãng Zebra có các dòng máy in cho phép in thông tin (text, mã vạch) lên các nhãn RFID kết hợp mới việc ghi thông tin vào bộ nhớ của chip RFID, cho phép việc in và ghi dữ liệu hàng loạt. Các dòng máy in RFID của Zebra gồm có:

 

  1. Dòng máy ZD500R: Dòng máy in RFID để bàn
  2. Dòng máy ZT400 RFID: Dòng máy in RFID công nghiệp tốc độ từ trung bình đến cao, bao gồm 2 model ZT410 (khổ tag 4.09″) và ZT420 (khổ tag 6.6″)
  3. Dòng máy ZT600: Dòng máy RFID công nghiệp tốc độ cao, bao gồm hai model ZT610 và ZT620 với khổ in và độ phân giải khác nhau.