Hãng Zebra Technologies có nhiều dòng máy in mã vạch để bàn cho nhiều phân khúc khác nhau. Các dòng máy này bao gồm các máy in sau:

 

  1. Dòng máy in nhỏ gọn để in nhãn và biên lại có độ rộng đến 2″/56mm: Model ZD410, ZD410-HC (dành cho y tế)TLP 2824 Plus
  2. Dòng máy in kinh tế: Model GC420D và GC420T
  3. Dòng máy in nhanh với tùy chọn kết nối mạng LAN: ZD420 Series (bao gồm ZD420t, ZD420d, ZD420cZD420-HC cho y tế), GK420, GK420 HealthcareGT800
  4. Dòng máy in rất nhanh với nhiều tùy chọn khác nhau: Model ZD620, ZD620-HC (dành cho y tế), ZD500, GX420 (bao gồm GX420T và GX420D) và GX430T
  5. Dòng máy in vòng đeo tay y tế hay vé vào cửa: Model ZD510-HCHC100