Hanwha hỗ trợ đa dạng các dòng camera dome có độ phân giải từ 2MP đến 8MP như sau:

MODEL XND-8081VZ XND-8081RV XND-8080R XND-8020R/ 8030R/ 8040R XND-8020F XNV-8081Z XNV-8081R XNV-8080R/ 8080RS XNV-8020R/ 8030R/ 8040R XNF-8010R/ 8010RV/ 8010RVM
Độ phân giải 5MP 6MP
Chipset 1/1.8″ CMOS
Chuẩn nén H.265, H.264, MJPEG
Khung hình 5M/30fps 2048 x 2048/30fps
Độ nhạy sáng Color: 0.07Lux
B/W: 0.007Lux
Color: 0.07Lux
B/W: 0Lux
Color: 0.07Lux B/W: 0Lux Color: 0.16Lux
B/W: 0Lux
Color: 0.16Lux
B/W: 0.16Lux
Color: 0.07Lux
B/W: 0.007Lux
Color: 0.07Lux
B/W: 0Lux
Color: 0.07Lux
B/W: 0Lux
Color: 0.16Lux
B/W: 0Lux
Color: 0.1Lux
B/W: 0Lux
Ống kính 3.6~9.4mm (2.6x)

3.9~9.4mm (2.4x)

3.7mm fixed (XND-8020R)
4.6mm fixed (XND-8030R)
7.0mm fixed (XND-8040R)

3.7mm fixed

3.6~9.4mm (2.6x)

3.9~9.4mm (2.4x)

3.7mm fixed (XNV-8020R)
4.6mm fixed (XNV-8030R)
7.0mm fixed (XNV-8040R)

1.6mm fixed

Góc nhìn H: 102.5°~38.7˚
V: 74.2°~ 29.0˚
D: 135.5°~48.6˚
H: 92.1˚~ 38.7˚
V: 67.2˚~29.0˚/
D: 119.9˚~48.6˚
H: 97.5° /V: 71.9° /D: 126.2° (XND-8020R)
H: 77.9° /V: 57.9° /D: 98.7° (XND-8030R)
H: 50.7° /V: 37.8° /D: 63.8° (XND-8040R)
H: 97.5° / V:71.9° / D: 126.2° H: 102.5˚~38.7°
V: 74.2˚~ 29.0°
D: 135.5˚~ 48.6°
H: 92.1˚~38.7˚
V: 67.2˚~29.0˚
D: 119.9˚~48.6˚
H: 97.5° /V: 71.9° /D: 126.2° (XNV-8020R)
H: 77.9° /V: 57.9° /D: 98.7° (XNV-8030R)
H: 50.7° /V: 37.8° /D: 63.8° (XNV-8040R)
H: 192° /V: 192° /D: 192°
Hồng ngoại 70m 30m 30m 70m 50m 30m 15m
WDR 120dB
Tiêu chuẩn bảo vệ IP52, IK10 IP52, IK10 IK08 IK08 IP67, IP66, IP6K9K, NEMA 4X, IK10+ IP67, IP66, NEMA 4X, IK10+ IP67 (XNV-8080R), IP66,  NEMA 4X, IK10+ (XNV-8080RS) IP67, IP66, IK10 IP66, IK10
Nguồn 12VDC, PoE 14VDC, PoE 12VDC, PoE 12VDC, PoE PoE 24VAC, 12VDC, PoE 24VAC, 12VDC 24VAC, 12VDC, PoE 12VDC, PoE 12VDC, PoE
Phân tích hình ảnh Tampering, Loitering, Directional Detection,
Defocus Detection, Fog Detection, Virtual Line,
Enter/Exit, (Dis)Appear, Audio Detection,
Face Detection, Motion Detection,
Digital Auto Tracking, Sound Classification,
Shock detection, Heatmap, People counting,
Queue management, Audio Playback on even
Tampering, Loitering, Directional Detection,
Defocus Detection, Fog Detection, Virtual Line,
Enter/Exit, (Dis)Appear, Audio Detection,
Face Detection, Motion Detection,
Digital Auto Tracking, Sound Classification,
Shock detection, Heatmap, People counting,
Queue management, Audio Playback on evenpering, Crossing,
Enter/Exit, (Dis)Appear,
Audio detection
Tampering, Loitering, Directional detection,
Defocus detection, Fog detection,
Virtual line, Enter/Exit, (Dis)Appear,
Audio detection, Motion detection,
Face detection, Digital auto tracking,
Sound classification
Tampering, Loitering, Directional detection,
Defocus detection, Fog detection,
Virtual line, Enter/Exit, (Dis)Appear,
Audio detection, Motion detection,
Face detection, Digital auto tracking,
Sound classification, Heatmap,
People counting, Queue management
Tampering, Loitering, Directional detection,
Defocus detection, Fog detection,
Virtual line, Enter/Exit, (Dis)Appear,
Audio detection, Motion detection,
Face detection, Digital auto tracking,
Sound classification, Heatmap,
People counting, Queue management
Tampering, Loitering, Directional Detection,
Defocus Detection, Fog Detection,
Virtual Line, Enter/Exit, (Dis)Appear,
Audio Detection, Face Detection,
Motion Detection, Digital Auto Tracking,
Sound Classification, Shock detection,
Heatmap, People counting,
Queue management, Audio Playback on event
Tampering, Loitering, Directional Detection,
Defocus Detection, Fog Detection,
Virtual Line, Enter/Exit, (Dis)Appear,
Audio Detection, Face Detection,
Motion Detection, Digital Auto Tracking,
Sound Classification, Shock detection,
Heatmap, People counting,
Queue management, Audio Playback on event
Tampering, Loitering,
Directional detection,
Defocus detection, Fog detection,
Virtual line, Enter/Exit, (Dis)Appear,
Audio detection, Motion detection,
Face detection, Digital auto tracking,
Sound classification
Tampering, Loitering, Directional detection,
Defocus detection, Fog detection,
Virtual line, Enter/Exit, (Dis)Appear,
Audio detection, Motion detection,
Face detection, Digital auto tracking,
Sound classification, Heatmap,
People counting, Queue management
Tampering, Loitering,
Directional detection,
Virtual line, Enter/Exit, (Dis)Appear,
Audio detection, Motion detection,
Sound classification, Heatmap,
People counting,
Queue management
Datasheet XND-8081VZ XND-8081RV XND-8080R XND-8020R/ 8030R/ 8040R XND-8020F XNV-8081Z XNV-8081R XNV-8080R/ 8080RS XNV-8020R/ 8030R/ 8040R XNF-8010R/ 8010RV/ 8010RVM