Liên hệ

Tư vấn viên Số điện thoại E-mail Skype
Trần Thanh Viễn 090 339 4173 vien.tran@itd.com.vn vientranthanh
Bùi Điệp Linh 038 774 6879 linh.bui@itd.com.vn buidieplinh

Trụ sở chính Hồ Chí Minh

  • Lầu 3, Toà nhà ITD, KCX Tân Thuận, 1 Sáng Tạo, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh
  • ĐT: (84.28) 3770 1107 ext. 4430
  • Fax: (84.28) 3770 1116
  • Email: info@st.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

  • 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • ĐT: (84.24) 6266 0553
  • Fax: (84.24) 6266 0552