Camera Hanwha

WDR là một công nghệ để cải thiện độ chính xác của hình ảnh bằng cách giải quyết sự khác biệt về độ sáng trong video khi hậu cảnh sáng hơn đối tượng chính hoặc bóng râm dày được tạo ra bởi ánh sáng mạnh.
WDR trở thành thiết yếu nhất trong các tình huống sau:
  • Vào ban ngày, khi bên trong tòa nhà tối hơn bên ngoài.
  • Một chiếc ô tô đang tiến đến camera với đèn pha được bật.