In/scan/p.to tự phục vụ

Công ty Siêu Tính đi tiên phong trong việc chuyển giao giải pháp In, Photo, Scan tự phục vụ. Đây là giải pháp đầu tiên tại Việt Nam.
 
Người dùng được cung cấp một thẻ từ, trở thành thành viên của hệ thống tương ứng với 1 tài khoản (account) để sử dụng cho toàn bộ dịch vụ sau này.
 
Người dùng sẽ nạp tiền vào account của mình với giá trị tùy ý. Hệ thống sẽ trừ dần khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống (in, photo, scan). Khi mức tiền dưới mức cho phép, người dùng vẫn dùng thẻ đã cấp lần đầu để lặp lại việc nạp tiền vào tài khoản.
 
Hệ thống sẵn sàng kết nối với kho tài liệu số của trường hay thư viện để người dùng có thể truy xuất in ra. Hệ thống sẽ quản lý để tự động thu hộ phí bản quyền cho mỗi lần truy cập in.
 
Tất cả các thao tác như nạp tiền vào thẻ hoặc dùng thẻ để sử dụng các dịch vụ của hệ thống cực kỳ đơn giản.  
 
 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG:
 
1) Mua Thẻ và nạp tiền:
 
Tùy chức năng của hệ thống được thiết lập, người dùng có thể mua thẻ và nạp tiền vào thẻ (tài khoản) qua máy Bán thẻ - Nạp tiền (tự động) hoặc qua nhân viên thu ngân (thủ công).
 
2) Qui trình In:
  • Người dùng áp thẻ của mình và gửi lệnh in từ bất kỳ máy tính client nào trong hệ thống. Lệnh in được lưu trong Máy trạm điều phối và chờ để được in.
  • Người dùng đến Máy trạm điều phố áp thẻ của mình lên Card reader và xác nhận lệnh in.
  • Khi đã xác nhận in, màn hình Máy trạm điều phối sẽ báo địa chỉ (số) máy in mà văn bản sẽ được in ra, đồng thời tài khoản trong thẻ sẽ tự động bị trừ tương ứng với số bản in trong lệnh vừa xác nhận.
  • Người dùng đến máy in lấy và kiểm tra bản in.
3) Qui trình Photo:
 
Người dùng đưa thẻ vào máy Copier reader để copy. Tài khoản trong thẻ sẽ tự động bị trừ tương ứng với số bản copy trong lệnh vừa xác nhận.
 
4) Qui trình Scan:
  • Người dùng đưa thẻ vào máy Copier reader để scan. Lấy thẻ ra khi scan hoàn tất.
  • Người dùng đi đến Máy trạm điều phối đặt thẻ của mình lên Card reader để xem bản scan trên màn hình vi tính.
  • Sau khi xem xong, copy về USB và tài khoản sẽ tự động bị trừ tương ứng.