Secure I/O

Đặc tính kỹ thuật

Mã hiệu
SECURE I/O
CPU
16 MHz, 8-Bit Microprocessor
Input
4-Ch
Output
Form C Relay 2-Ch
Host Communication
RS-485
Display
10 Status LED
Power
12V DC@300mA
< Trở về
Đối tác