Dự án thành công

Một số dự án do Siêu Tính thực hiện trong năm 2013 - 2014, với giá trị dự án từ 1 tỷ VNĐ (chưa VAT) trở lên. 
 
                                                                                                                                             Đơn vị: tỷ đồng
 
Ngày Bộ phận Dự án Giá trị
17/04/2015 KD Miền Bắc Cung cấp Mobile Printer cho Điện Lực Miền Bắc 6.58
08/01/2015 KD Miền Bắc Cung cấp Ribbon cho Khu Công nghiệp Phía Bắc 1.09
30/12/2014 KD Dự án Cung cấp cáp quang chuyên dụng OPGW và phụ kiện cho TCT Điện Lực Miền Nam 2.25
02/12/2014 KD Miền Bắc Cung cấp mở rộng máy tính bảng cho Điện Lực Miền Bắc 6.00
18/11/2014 KD Dự án Cung cấp công tơ mẫu cho các đơn vị Điện Lực 1.20
31/10/2014 KD Miền Bắc Cung cấp máy tính bảng cho Điện Lực Miền Bắc 8.20
24/9/2014 KD Dự án Cung cấp máy kiểm chứng điện kế cho các đơn vị Điện Lực:
Thủ Đức, Chợ Lớn
1.10
11/8/2014 KD Dự án Cung cấp máy kiểm chứng điện kế cho các đơn vị Điện Lực:
Bình Phú, Duyên Hải, Bình Chánh, Tân Thuận
1.00
30/5/2014 KD Miền Bắc Cung cấp máy tính bảng cho Điện Lực Miền Bắc 7.20
08/5/2014 KD Miền Bắc Cung cấp máy in cho Điện Lực Miền Bắc 6.80
01/4/2014 KD Dự án Cung cấp 2500 công tơ điện tử cho Điện Lực Miền Nam 1.36
23/12/2013 KD Máy in MN Cung cấp 14 máy in tốc độ cao cho Điện Lực Miền Trung 3.60
20/11/2013 KDMB & Dự án Cung cấp máy in mã vạch và máy tính cho Viettel 1.00
04/5/2013 KD Dự án Cung cấp máy kiểm chứng điện kế cho Điện Lực TPHCM 7.20