Chứng chỉ

 
Chứng nhận Hợp Chuẩn Công tơ điện tử  DDZ1513 và DTZ1513 Chứng chỉ Kỹ thuật máy in Oce VS7000 
       
Chứng chỉ Kỹ thuật máy in Oce VP Line Chứng nhận Tuyên dương Cty đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất Group năm 2003
       

Chứng nhận Tuyên dương Cty đạt doanh số cao nhất Group năm 2006