Trụ sở Công ty Siêu Tính

Lầu 3, tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo (KCX Tân Thuận), P Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Tel: (84.8) 3770 1107                       Fax: (84.8) 3770 1109                      Email: info@st.com.vn

Phụ trách kinh doanh (Mr.Liêm):

Tel: (84) 913 740 047                                                                                Email: liem.dang@itd.com.vn 

Tư vấn giải pháp (Mr.Viễn):

Tel: (84) 903 394 173                                                                                Email: vien.tran@itd.com.vn

 

Văn phòng Hà Nội

Tầng 8, tòa nhà PV OIL, 148 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (84.8) 3212 1692                      Fax: (84.8) 3212 1691 

Phụ trách kinh doanh (Mr.Hùng):

Tel (84) 913 513 851                       Email: hung.do@st.com.vn